OBS!    OBS!    OBS! 
 
Vi har etableret et ringtræningshold i kredsen.
 
Det vil foregå lørdage kl. 11:00 - 12:00 med Xenia Meisner som instruktør.
 
Første træningsdag vil være lørdag d. 15.9. 
 
Tilmelding til holdet foregår hos kassereren (Vagn).
 
Tilmelding til de enkelte træningdage står Xenia for via Facebook gruppe.Vi OBS OBS OBdag d. 18.8.

 

 

 

 

 

 

Kære Kredse

Hermed nyt fra BHR / Uddannelsesudvalget som vi håber, at I vil tage godt imod og orientere jeres medlemmer om.

Kurser efteråret 2018

Der er opdateret kurser på Caniva og tilmeldingen er begyndt.

Der afholdes bl.a. lydigheds-, spor-, figurant-, udstillings og hvalpekurser for alle medlem-mer af Schæferhundeklubben for Danmark, samt specialklubber under DKK.

Figurantkurserne er kun for figuranter, mens alle øvrige kurser er for hundeførere/trænere.

I november starter et nyt Træneruddannelsesforløb og denne gang afholdes de fire moduler I Jylland.

I tilfælde af, at der er stor søgning til de enkelte kurser, forsøger vi at planlægge yderligere kurser efter behov.

Kurserne er fortrinsvis for trænere, som har gennemført Træneruddannelsen, men alle hun-deførere/trænere er velkommen efterfølgende. Deltagelse i kurser kræver ikke længere gen-nemførelse af Grundkursus (- dette udbydes ikke mere), ligesom deltagelse i Figurantkurser ikke længere kræver gennemført Træneruddannelse.

Nyt og vigtigt for alle medlemmer af Schæferhundeklubben.

Den 22.september 2018 afholdes der workshop, hvor emnet er de nye og spændende træ-ningsformer i form af Rally og NoseWork, Agility, Nordisk og Feltsøg.

BHR og Uddannelsesudvalget har planer om, at implementere de nævnte discipliner - og på sigt også afholde DM for schæferhunde. For at det skal kunne lade sig gøre, så har vi brug for viden og indsigt i, samt opbakning fra dig og kredsene således, at vi finder en fælles vej frem til et produkt, der gavner flest mulige medlemmer.

Workshoppen afholdes på Fjelsted Skov Kro og koster 200,- pr. deltager inkl. fuld forplejning – og den er god!

Nærmere info tilgår, når der åbnes for tilmelding via Caniva.

Vi ønsker en fortsat god sommer og håber, at vi ses derude til kursus / workshop.

På vegne af Uddannelsesudvalget

Helen Kragh

 

 

Kurser efteråret 2018

Kursus

Instruktør

Dato

Kursus-vært

Udstilling

Lena Pichler Bjerre / Henrik Hansen

18.08.18

Kreds 46 Køge

Lydighed og samarbejde

Johannes Stie

25.08.18

Kreds 80 Viborg

Hvalpekursus

John Rasmussen

01.09.18

Kreds 38 Haderslev

Figurantkursus 1

Vibeke Mølgård

01.09.18

Mangler værtskreds

Lydighed og samarbejde

Johannes Stie

08.09.18

Kreds 24 Odsherred

Figurantkursus 2 - (forudsætter deltagelse i Figurantkursus 1)

Morten Hansen

15.09.18

Kreds 25 Nordfyn

Sporkursus

Thorsten Kleven

september

Mangler værtskreds

Trænerbasisuddannelse modul 1

Thea Stoico / Helle Laustsen

13.10.18

Kreds 14 Herning

Figurantkursus 3 - (forudsætter deltagelse i Figurantkursus 1+2)

Morten Hansen

20.10.18

Kreds 25 Nordfyn

Trænerbasisuddannelse modul 2

Thea Stoico / Helle Laustsen

10.11.18

Kreds 14 Herning

Trænerbasisuddannelse modul 3

Thea Stoico / Helle Laustsen

01.12.18

Kreds 14 Herning

Trænerbasisuddannelse modul 4

Thea Stoico / Helle Laustsen

12.01.19

Kreds 14 Herning

 

 

INDBYDELSE TILALLE MEDLEMMER AF SCHÆFERHUNDEKLUBBEN!

 

Hvad:

Workshop, hvor emnet er de nye og spændende træningsformer i form af Rally, NoseWork, Agility, Nordisk og Feltsøg.

Hvor:

Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby.

Hvornår:

Lørdag den 22. september 2018.

Pris:

200,- pr. deltager inkl. fuld forplejning. Indbetales på konto 3420 - 4357095395

senest den 8.september. HUSK at påføre navn.

Tilmelding:

På Caniva (www.schaeferhundeklubben.caniva.com).

Med venlig hilsen

BHR / Uddannelsesudvalget

 

 

 

 

INFO TIL ALLE:

 

 Vores prøver d. 1.9. er rykket til d. 8.9.

Tilmelding via Caniva

 

 

 

 

  INFO TIL ALLE: 

 

Husk at hvis nogle består prøver i andre kreds end vores egen, skal dette meddeles til vores BRK´er Tina Jersie

 

 

 

 

 INFO TIL ALLE:

 

 Vigtig info til alle kredse

 

Avlsrådet har i oktober i en mail til alle kredse meldt ud, at der er kåringsstop i første kvartal.

Hovedbestyrelsen ser ingen grund til at lægge en sådan begrænsning på.
 
Derfor har et flertal i Hovedbestyrelsen besluttet, at der fremover og fra 2018 kan afholdes avlskåringer hele året.

Jævnfør øvrige betingelser på hjemmesiden og i Årskalalkaden.: http://www.schaeferhund.dk/side.asp?ID=31573 og http://www.schaeferhund.dk/side.asp?ID=41240

Glædelig jul og et godt nytår ønskes alle medlemmer.
 

På vegne af Hovedbestyrelsen

Peter M Larsen
landsformand

 

 

 Schæferhundeklubbens medlemsside

 

TIL ALLE MEDLEMMER

 

Schæferhundeklubben’s hjemmeside har nu fået et medlemslogin. Sådan her finder du det på hjemmesiden:

 

I første omgang skal du trykke på medlemssiden og "Registrer din mail-adresse". Når du har gjort det, får du en mail tilbage med en kode. Den kode skal du bruge til at logge på medlemssiden.

 

På medlemssiden kan du opdatere dine oplysninger så som fødselsdag, adresse, telefonnummer o.lign. Du kan også vælge hemmeligt telefonnummer eller adresse ved at redigere din profil. Samtidig har vi åbnet op for en ny betalingsform "Abonnementsbetaling". Den virker præcis ligesom Betalingsservice og du kan både tilmelde dig til den og ændre dine kort-oplysninger via medlemssiden. Du kan også printe et medlemskort fra medlemssiden.

 

Med tiden vil der være sider på Schæferhundeklubbens hjemmeside, som man kun kan se ved at logge ind.

 

Vi har oplevet at det gamle medlemssystem indeholdt meget gamle telefonnumre, så derfor er dette en kærkommen lejlighed til at få opdateret gamle oplysninger. Vores lister over Ledelse og Tillidsposter bliver taget direkte fra Medlemssystemet, så hvis du står med et gammelt nummer eller uden e-mailadresse, kan du hurtigt ændre det selv nu.

 

Med venlig hilsen,

 

IT udvalget, Tina Nørgaard

 

 

 

 INFO TIL ALLE:

 

Så har vi indgået en kanon aftale med Falster Hundeudstyr (Niels Weiss) for kredsens medlemmer. Der ydes 15% på køb af vare der ikke i forvejen er nedsat eller på tilbud. Jeg håber meget at I vil støtte op om denne aftale.
Tak til Niels Weis for dette tiltag og vi håber det vil blive til gensidig glæde og gavn