Det er med stor belkagelse at jeg har modtaget Bettina´s opsigelse såvel som træner som bestyrelsesmedlem.

Stor tak for din mange åreige indsats.

Kirsten indtræder i bestyrelsen.

 

 

 

Indskrivning

hos

Schæferhundeklubben kreds 41

 

Lørdag d. 15.8.2020 kl. 10:00 - 12:00

på vores træningsplads Ved Kohaven 3A, 4800 Nykøbing F.

Der er indskrivning til efterårssæsonen på et af vores hold:

Hvalpe, Store hvalpe, Unghunde/Prøvehold, Familiehundehold, Rallyhold, Nørdhold, Bidearbejde og Sporhold.

Alle lovlige racer og blandinger er velkomne.

Husk at medbringe vaccinations- og forsikringspapirer.

Der vil være trænere og bestyrelsesmedlemmer tilstede og svare på evt. spørgsmål.

Se nærmere om de enkelte hold, træningstider og priser på vores hjemmeside:

www.kreds41.dk

Med venlig hilsen og på forhåbentlig gensyn.

 

 

 

Som I kan se af ovenstående, skal vi nu endelig i gang med træningen igen.

 

Christina har valgt at stoppe som træner for hvalpeholdet så nye hvalpetrænere bliver Heidi Ålborg og Tine munk. Vi byder velkommen til Tine og håber det bliver til fælles gavn.

 

Jeg vil her benytte lejligheden til at takke Christina for mange års trænergerning ikke mindst på hvalpeholdet, hvor hun har gjort en kæmpe indsats. Hun bliver meget svær at efterfølge.

Som I kan se på de forskellige sider, bliver der lidt ændringer i træningstiderne.

Jeg håber vi får en rigtig god og konstruktiv efteråressæson.

Bedste hilsner

Morten

 
 
 
Hej medlemmer af kreds 41.
 
Efter de seneste tiltag fra hoved klubben og myndighedernes side, bla. at man ikke må være mere end 10 forsamlet hverken ude eller inde, ser vi os desværre nødsaget til at forlænge aflysningen af al træning. Foreløbig frem til 31.8.2020.
 
Det er en utrolig trist situation vi er i og vi er meget kede af at måtte tage disse forholdsregler.
 
I er naturligvis velkomne til at benytte træningspladsen under hensyntagen til de gældende regler.
 
Pas godt på jer selv og hinanden 💗
 
Bedste hilsner
på bestyrelsens vegne
Morten Birksø

 

 

 

Hej alle medlemmer af kreds 41.

 

P.gr.a. den alvorlige situation med hensyn til Corona virus, har bestyrelsen besluttet at aflyse al træning i 2 uger fra og med rallytræning i morgen torsdag d. 12.3. til og med sportræning søndag d.23.3.

                 

Vi beklager meget at vi er nødt til dette, men håber på jeres forståelse.

 

Bedste hilsner

på vegne af bestyrelsen i kreds 41

 Morten Birksø, formand

 

 

 

                                  Kursus i kreds 41

 

27.-29. marts 2020 afholder vi kursus i gruppe B og C med Dina Doctermann og Henrik Pind Doctermann
Program for weekenden:
Fredag aften: Teori om træning af gruppe C med klikkertræning. Denne del er obligatisk for de der deltager med hund, som ikke har været på kursus med Dina og Henrik tildligere i gruppe C. ("Gamle" elever kan evt gå direkte til den praktiske træning)
Lørdag og søndag vil vi træne gruppe B om formiddagen og gruppe C om eftermiddagen.
Alle undervises individuelt og får lige meget tid på banen. Der er ingen krav til hundens uddannelsesniveau som sådan, der trænes på det niveau ekvipagen er nået til. Forudsætning for deltagelse med hund: Du skal være inde i, og træne efter klikkertræningens basale principper.
Alle kan deltage som observatører.
Pris med hund kr. 2800,-
Pris som observatør kr. 1000,-
Der er 6 pladser med hund - betaling sker ved tilmelding
Prisen dækker kursusudgifter, frokost lørdag og søndag, samt kaffe begge dage.
For tilmelding eller uddybende spørgsmål kontakt henriette@nysted-dyreklinik.dk
Du kan læse mere om Dina og Henrik her:
https://www.vesloeshundesport.dk/dina-og-henrik/

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

Kære alle medlemmer og venner i kreds 41

 

Jeg vil her på falderebet af 2019, ønske jer alle:

En rigtig glædelig jul og et fantastisk godt nytår

- og tak for et rigtig godt 2019

 

Jeg håber meget at se rigtig mange af jer i 2020.

 

Mange hilsner

Morten Birksø

formand kreds 41

 

 

 

 

 

 

 

 

 INFO TIL ALLE:

Vi har fået den nye bog om brugsprøveprogrammet - hvis I tager den "gamle" med i klubben vil Vagn bytte den til den nye hvis I ønsker det.

 

                                                                                INFO TIL ALLE:

 

 Vores adresse er ændret til: "Ved Kohaven 3A, 4800 Nykøbing F."

 

 

  

 

 Vi OBS OBS OBdag d. 18.8.

 

   INFO TIL ALLE: 

 

Husk at hvis nogle består prøver i andre kredse end vores egen, skal dette meddeles til vores BRK´er Tina Jersie

 

 

 

 

 INFO TIL ALLE:

 

 Vigtig info til alle kredse

 

Avlsrådet har i oktober i en mail til alle kredse meldt ud, at der er kåringsstop i første kvartal.

Hovedbestyrelsen ser ingen grund til at lægge en sådan begrænsning på.
 
Derfor har et flertal i Hovedbestyrelsen besluttet, at der fremover og fra 2018 kan afholdes avlskåringer hele året.

Jævnfør øvrige betingelser på hjemmesiden og i Årskalalkaden.: http://www.schaeferhund.dk/side.asp?ID=31573 og http://www.schaeferhund.dk/side.asp?ID=41240

Glædelig jul og et godt nytår ønskes alle medlemmer.
 

På vegne af Hovedbestyrelsen

Peter M Larsen
landsformand

 

 

 Schæferhundeklubbens medlemsside

 

TIL ALLE MEDLEMMER

 

Schæferhundeklubben’s hjemmeside har nu fået et medlemslogin. Sådan her finder du det på hjemmesiden:

 

I første omgang skal du trykke på medlemssiden og "Registrer din mail-adresse". Når du har gjort det, får du en mail tilbage med en kode. Den kode skal du bruge til at logge på medlemssiden.

 

På medlemssiden kan du opdatere dine oplysninger så som fødselsdag, adresse, telefonnummer o.lign. Du kan også vælge hemmeligt telefonnummer eller adresse ved at redigere din profil. Samtidig har vi åbnet op for en ny betalingsform "Abonnementsbetaling". Den virker præcis ligesom Betalingsservice og du kan både tilmelde dig til den og ændre dine kort-oplysninger via medlemssiden. Du kan også printe et medlemskort fra medlemssiden.

 

Med tiden vil der være sider på Schæferhundeklubbens hjemmeside, som man kun kan se ved at logge ind.

 

Vi har oplevet at det gamle medlemssystem indeholdt meget gamle telefonnumre, så derfor er dette en kærkommen lejlighed til at få opdateret gamle oplysninger. Vores lister over Ledelse og Tillidsposter bliver taget direkte fra Medlemssystemet, så hvis du står med et gammelt nummer eller uden e-mailadresse, kan du hurtigt ændre det selv nu.

 

Med venlig hilsen,

 

IT udvalget, Tina Nørgaard

 

 

 

 INFO TIL ALLE:

 

Så har vi indgået en kanon aftale med Falster Hundeudstyr (Niels Weiss) for kredsens medlemmer. Der ydes 15% på køb af vare der ikke i forvejen er nedsat eller på tilbud. Jeg håber meget at I vil støtte op om denne aftale.
Tak til Niels Weis for dette tiltag og vi håber det vil blive til gensidig glæde og gavn