08-September-2018

Prøver.

Vi holder prøver i alt undtagen UHP. Tilmelding via Caniva.
Dommer: Lene Carlson.
Figurant: Simon T. Larsen.

11-November-2018

Kredsmesterskab

Vi holder prøver i alt undtagen UHP. Tilmelding via Caniva.
Dommer: Peter Gammelgård.
Figurant: Simon T. Larsen.